سیر تا پیاز گیمبال

قطعا برای شما پیش آمده است که بخواهید به هنگام حرکت از سوژه مورد نظرتان فیلمبرداری کنید. البته این رویای زیبا خیلی زود به کابوس بدل می‌شود! نتیجه فیلمبرداری در حال حرکت چیزی جز یک فیلم بی‌کیفیت و تار نخواهد بود. اینجاست که فرشته نجات شما یعنی گیمبال وارد عمل می‌شود و کابوس شما را …

سیر تا پیاز گیمبال ادامه مطلب »