استخدام در تیم بهاره صالح نیا

تیم بهاره صالح نیا نیرو جدید و حرفه ای میپذیرد:
  • بارگذاری نمونه کار الزامی میباشد.
  • داشتن اطلاعات راجب عکاسی و علاقه مندی به این موضوع اولویت دارد.
  • فایل ها را به اینجا بکشید

     

    به بالای صفحه بردن